MARKAM 7. Kariyer Okulu İş Hayatına Hazırlık Seminerleri Eğitmen Özgeçmişleri

Prof. Dr. Hande Sinem ERGÜN-Girişimcilik - 14.12.2021-18:00

Kısa Özgeçmiş

1976 yılında Edirne doğumlu olan H. Sinem Ergun Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünde lisans, 2001 yılında Middlesex Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda yüksek lisans ve 2006 yılında Marmara Üniversitesi S.B.E. Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) programında doktora derecesini tamamlamıştır. 2001 yılından beri Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Hande Sinem Ergun, 2011 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör olmuştur. İlgi alanlarını Tabiat Öncelikli Yaşam, Farkındalık, Girişimcilik, İnovasyon Yönetimi, Dijital Dönüşüm, Stratejik Yönetim, Küçük İşletmeler ve Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri oluşturmaktadır.  2013-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İnovasyon Teknoloji ve Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezinde (MİTTO) girişimcilik danışmanı ve Girişimcilik ve Şirketleşme modül sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2016-2017, 2017-2018 Dönemlerinde İnoSuit Projesinde inovasyon mentoru olarak yer almıştır.

Prof. Dr. Mert UYDACI - Günümüzde Pazarlama ve Markalaşma -14.12.2021 - 19:00

Kısa Özgeçmiş 

Kadıköy Anadolu Lisesi mezuniyetinin ardından, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu, 1995 yılında Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Programı'nda yüksek lisansını tamamlamıştır. 
1999 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden doktor unvanı almıştır. 2001 yılında yardımcı doçent, 2007 yılında doçent ve 2013 yılında profesör unvanlarını alan Uydacı'nın ''Yeşil Pazarlama'' ve ''Küresel Pazarlama Yönetimi'' kitapları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Müge Leyla Yıldız Şen - İşletmelerde Liderlik Analizi Çalışmaları - 17.12.2021 -18:00

Kısa Özgeçmiş 

1981 doğumlu Yıldız, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur.  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans (2004) ve aynı programda Doktora (2009) programlarını tamamlamıştır. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi İşletme Bölümünde Araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Yıldız, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans (2004) ile Yönetim ve Organizasyon Doktora (2009) programlarını tamamlamıştır. 2011 yılında Öğretim Görevlisi olmuş ve Nisan 2015 yılında Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik eser ve sözlü sınavlardan geçerek Doçentlik unvanını almıştır. 2014 yılından beri kurucu üyelerinden biri olduğu İnsan Kaynakları Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

2012-2020 yılları arasında uluslararası indeksli Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi'nde alan editörü ve 2016-2018 yılları arasında Journal of Research in Business dergisi kurucu editörlük görevlerini yapmıştır.

Halen İnsan Kaynakları alanında "Bilirkişilik" yapmaya devam eden Yıldız, evli ve 2 çocuk annesidir.

Prof. Dr. Giray Saynur Derman - Liderlikte Hitabet Sanatı - 17.12.2021 - 19:00

Kısa Özgeçmiş 

Prof. Dr. Giray Saynur Derman halen Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi- Kişilerarası İletişim (Siyasal İletişim) Ana Bilim Dalında görev yapmaktadır. 1991 yılında Lisans (Marmara Üniversitesi), 1995 yılında, Yüksek Lisans ve 2003 yılında doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 1992-2003 Yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, 2004-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. ve 2011-2016 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fak. Siyasi Tarih Anabilim Dalında Doç. Dr. Akademik ünvanıyla aynı üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümünde çalışmıştır. Uzmanlık alanı Türk Dış Politikası, Siyasi Tarih, Uluslararası ilişkiler üzerinedir. Başlıca ilgi alanları Türkiye- Rusya, ABD, AB İlişkileri, Ukrayna-Kırım, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Orta Doğu ve Karadeniz Bölgesi'nin dış ve güvenlik politikaları olup, etnik çatışma alanları, ve dış politika analizi de ilgi alanları arasındadır. “Siyasi Tarih”, “Türk Dış Politikası”, “Türk Dünyasında Siyasi Gelişmeler”, “Kafkasya’da Siyasi Gelişmeler”, “Dış Politika Analizi”, “Diplomatik Yazışmalar” lisans dersleri, “Rus Dış Politikası”, “Rusya Tarihi”, “Liderlik”, “İkna ve Propaganda”, “Siyasal İletişim”, “Rusya-AB ilişkileri”, “AB’nin Orta Asya ve Kafkasya Ülkeleri ile İlişkileri” yüksek lisans dersleri ve “Global Politikalarda Karadeniz”, “Bölgesel ve Küresel Güçlerin Orta Asya-Kafkasya Politikaları” “Siyasal Davranış ve Medya”, “İletişimde İkna” adlı doktora derslerini vermektedir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bildiri, makale ve kitapları bulunmaktadır.

Eğitmen Zübeyde Serap Gencer - Kriz Yönetimi ve Karar Alma Süreçlerinde Veri Yönetimi - 21.12.2021 -18:00

Kısa Özgeçmiş 

Zübeyde Serap Gencer, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesinden mezun olan Serap İktisat Fakültesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde Yüksek Lisans’a başlamış ancak çalışma hayatına da başladığı bu donemde bilgi birikimini pratik olarak arttırma tercihi ile yüksek lisansına devam etmeme kararı vermiştir.  O donemde çalıştığı şirket Gul Elektrik  verdiği destek ile bir yıl Londra da eğitim görmüş ve City of London Politeknik okulundan Pazarlama ve Ticaret Yöneticiliği üzerine sertifika almıştır

30 yılı aşkın tedarik zinciri yönetimi deneyimine sahip bir profesyoneldir. 17 yıllık kurumsal hayatında Sabancı Grubu, Alshaya Perakende Grubu gibi alanında lider firmalarda görev almış ve Alman Omsan aydınlatma distribütör firması  Gul Elektrik de Karakoy de "piyasa" tecrübesi edinerek basladigi is hayatına, "okulum" dediği Japon disiplini benimsediği ve Lojistik fonksiyonlarında derin tecrübe edindiği 14 farklı markanın 175 üzerindeki mağaza operasyonlarını yönettiği Tedarik Zinciri Direktörlüğü ile kurumsal kariyerini tamamlamıştır. 

Temel Uzmanlık Alanı ve şirketlerde yarattığı değerler şöyle sıralanabilir;

  • "Operasyonel Model Analizi": Şirketlerin mevcut is yapma şekillerini uçtan uca inceleyerek fırsat ve gelişim alanlarını tespit edip, Aksiyon Planları çıkardığı ve Yol Haritasi çizdiği Projelerdir
  • "Kontrol Kuleleri": Şirketlerin pro-aktif ve hızlı karar almaya destek verecek şekilde veriyi bilgiye dönüştürebilmelerini sağlayan Is Analiz Sistemleri üzerinde geliştirilen Veri Küp’leri ve Gösterge Panelleri İs Danışmanlığı projeleri
  • İş Süreçleri Yeniden Yapılandırma: Kuruluşlarda tedarik zincirinin yeteneklerini geliştirmek için Capraz Fonksiyonel Verimlilik ve çalışanların Fonksiyonel Etkinlik artışı hedefleyen Çalıştaylar ve iyi-örnek uygulamalar (best-practice) ile destekli Süreç Tasarımı ve yönetim desteği projeleri.

İngilizce yanında başlangıç seviyesinde İspanyolca bilgisine sahiptir

En büyük hobisi dans ve seyahat olan Serap dansı spor olarak düzenli sürdürmekte ve gittiği ülkeler veya ülkesinde çok farklı dans tarzlarını deneyimlemekten de büyük keyif almaktadır.

Doç.  Dr. Şevket Sayılgan - Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve 2022 Yılı Beklentileri - 21.12.2021 - 19:00

Prof. Dr. Esen Yıldırım – İstatistik Okuryazarlığı - 24.12.2021 -18:00

Kısa Özgeçmiş 

           Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde tamamlayan İ. Esen Yıldırım, lisansüstü eğitimini Marmara Üniversitesi’nde yapmıştır. 1997 yılından beri Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı’nda görev yapmakta olup; 2017 yılında Profesör ünvanını almıştır. Akademik ilgi alanları, Araştırma Metodolojisi, Örnekleme ve Çok Değişkenli İstatistik’tir.

Prof. Dr. Berat Bir – İletişim Yönetimi – 24.12.2021 – 19:00 

Kısa Özgeçmiş

         Berat Bırfın Bir, İstanbul'da dünyaya gelmiş, ilköğretim ve ortaokul yıllarını Ankara'da geçirmiştir. Ardından İstanbul Özel Moda Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İ.Ü. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletmecilik Programında tamamladıktan sonra, ikinci yüksek lisansını da, yine aynı Üniversite’nin Avrupa Birliği Enstitüsünde yapmıştır. Doktorası; M.Ü.'de, İngilizce İşletme (Örgütsel Davranış)üzerinedir. Halen Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Berat Bir'in, uzmanlık alanları arasında; “Etkili İletişim Teknikleri”, “Profesyonel Yönetim ve Yöneticilik İlkeleri”, “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, “Motivasyon ve Verimlilik”, “Etkili Rapor Yazma”, “Resmî Yazışma”, “Dosyalama”, “Kurumsal Bilgi Yönetimi”, “Belge Yönetimi”, “Kurum Kültürü ve Değişim Yönetimi”gibi konular bulunmaktadır. Bugüne kadar, bu konular ve farklı alanlarla ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Evleri Personeli, Hürriyet D&R başta olmak üzere, Ümraniye Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Leadman Danışmanlık, Orhim Danışmanlık Firması, Kadıköy Belediyesi, Genç Girişimciler Klubü, çeşitli STK vb. kurumlarda seminerler, konferanslar ve eğitimler, Bezmialem, Yıldız Teknik, Doğuş, Okan, Maltepe ve Newport Üniversitelerin'de de farklı zamanlarda dersler vermiştir. Aynı zamanda, yaklaşık dört yıldır, Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörü olarak görev yapmakta, bu vesileyle, Siyaset ve Diplomasi Okulu, İş Hayatına Hazırlık Kariyer Okulu, Bilim Diplomasisi gibi eğitim programlarının organizasyonu ve yürütülmesini de gerçekleştirmektedir.

Av. Aslı Aydınöz – İş Hukuku – 28.12.2021 – 18:00

Kısa Özgeçmiş

Aslı Aydınöz, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Aynı üniversitede Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde master diploması aldı. Halen Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde doktorasına devam etmektedir.

1989’dan beri İstanbul’da avukatlık yapmaktadır. Ticaret Hukuku, borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku, fikri haklar, çevre hukuku alanında çalışmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji hukuku, elektrik piyasası mevzuatı konusunda uzmandır. İstanbul Mimarlar Odasının tüm Türkiye’deki şubelerinde düzenlediği eğitimlerde çevre ve enerji konusunda, enerji etkin binalar, binalarda enerji performansı, enerji verimliliği mevzuatı ve uygulaması, belediye mevzuatı konusunda dersler vermektedir. İstanbul Barosunun Enerji Hukuku komisyonu başkanıdır. Aynı zamanda arabulucudur.

Prof. Dr. CENK SESAL – Proje Yönetimi ve Araştırma Yöntemleri – 18:00

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Nüzhet Cenk SESAL Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2001 tarihinden günümüze kadar Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  Biyoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır. Bu güne kadar başta TÜBİTAK destekli olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev yapmış ve yapmaktadır. Uluslararası projeler kapsamında yürütücüsü olduğu 2 COST ve 1 İtaya –Türkiye İkili İşbirliği projesini tamamlamış, Japonya-Türkiye, G.Kore-Türkiye İkili İşbirliği projeleri halen devam etmektedir. Türkiye ve Dünya’da bir çok farklı akademik ve sanayi kuruluşlarıyla işbirlikleri bulunmaktadır. Danışmanlığında öğrencileriyle birlikte  Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında 3 adet yeni şirket kurulumu gerçekleştirmiştir.  2017 tarihinde itibaren Sanayi Bakanlığı’na bağlı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği İstanbul Çalışma Grubu üyesi (İstanbul Temsilcisi) olarak çalışmalarına devam etmektedir. Halen Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (MİTTO) müdür yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 12 adet patent başvurusu bulunmaktadır.

Doç.Dr. Tülün MALKOÇ – Konuşma ve Şarkı Söylemede Nefes ve Ses İlişkisi – 19:00

Kısa Özgeçmiş

Trabzon’da doğdu. 1985-1986 Eğitim-Öğretim yılında Marmara Üniversitesi A. E. F. Müzik Eğitimi Bölümünü kazanarak “Ses Eğitimi” çalışmalarına İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Coşkun Nehir ile başladı. 1989 yılında lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi boyunca Prof. Dr. İlknur OKATAN ile çalıştı. 1989-1990 yılında bölümünde Araştırma görevlisi göreve başladı. Aynı dönemde Yüksek Lisans Eğitimi’ne Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde devam ederken İst. Dev.Opera ve Balesi sanatçılarından Begüm Erdem’le ses eğitimi, Prof. Cenan AKIN ve Prof. Dr. Ergen Korkmaz ile armoni çalıştı. Bu sürede İstanbul Devlet Operası ve Balesi Gençlik Korosunda görev alarak çeşitli solo ve koro konserlere katıldı.

1991-1992 yılında Öğretim Görevlisi oldu. Haziran 1992’de “Nefes Şarkı Söyleme İlişkileri” konulu Yüksek Lisans tezini ve Nisan 1998’de “Ses Eğitiminin Ergenlik Döneminde Ses Fonksiyonları üzerindeki Etkisi” konulu tezini Prof. Dr. Yücel Elmas danışmanlığında tamamladı. Doktora tezi ile ilgili araştırmaları Me-Di Ses Kliniğinde Prof. Dr. Mehmet Ömür ile yaptı. 1998 yılı itibariyle Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi ve İ.D.O ve Balesi solist sanatçısı Prof. Dr. Mesut İktu ile ses eğitimi çalışmalarına başladı.  8 Mayıs 2002 tarihinde Yardımcı Doçent olarak ataması yapıldı.

1995-2010 tarihleri arasında Müzik eğitimi bölümü/anabilim dalında Bölüm başkanlığı yardımcısı görevini sürdürdü. Göreve başladığı tarih itibari ile birçok kurumda yapılan sınavlarda ve yarışmalarda jüri üyeliği yapmaktadır. Kadıköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen “Kadıköy Koro Günleri” etkinliklerinde Sanat Danışmanlığı ve Jüri Üyeliği yaptı. Kadıköy Belediyesi Kadıköy Gönüllüleri işbirliği ile hazırlanan Kadıköy Resitalleri projesinin koordinatörlüğünü yaptı. “Kasdav Kişisel Gelişim” programında ,”Ses Eğitimi” seminerleri verdi.

Uzmanlık alanı “Ses Eğitimi” ile birlikte 1998 yılı itibari ile “Okul Öncesi Dönem Müzik Eğitimi”, 2004 yılı itibariyle “Özel Eğitim ve Müzik” ile ilgili araştırmalar, etkinlikler, proje çalışmaları-yürütücülüğü ve tezler yapmaktadır. Bu çalışmalar halen sürmektedir.

2017 yılında Doçent ünvanını aldı. Halen görevini Marmara Üniversitesinde sürdürmektedir.


Bu sayfa Kariyer Merkezi (MARKAM) tarafından en son 04.01.2022 13:48:53 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM