5. Kariyer Okulu Eğitmen Öz Geçmişleri

Prof. Dr. Berat Bırfın BİR

1965 yılında İstanbul’da doğan, Berat Bir, Özel Moda Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İ.Ü. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlamış, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletmecilik Programı’nda yaptıktan sonra, ikinci yüksek lisansını da, yine aynı üniversitenin Avrupa Birliği Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Ardından, doktorasını; İngilizce İşletme (Örgütsel Davranış) programında yapmıştır.
Halen Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Berat Bir’in, uzmanlık alanları; Etkili İletişim Teknikleri, Profesyonel Yönetim ve Yöneticilik İlkeleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Motivasyon ve Verimlilik, Etkili Rapor Yazma, Resmî Yazışma, Dosyalama, Kurumsal Bilgi Yönetimi ve Belge Yönetimi’dir. Bu konularda, Hürriyet D&R başta olmak üzere, Ümraniye Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Orhim Danışmanlık Firması, Kadıköy Belediyesi, Genç Girişimciler Klubü, vb. kurumlarda eğitimler vermiştir.
KURUMLARA VERİLEN EĞİTİMLER:
21.yy Yönetici ve Çalışan Profili
Profesyonel Yöneticilk İlkeleri
Etkili İletişim Teknikleri
Etkili Yönetimde Kritik Başarı Faktörleri
Takım Çalışması
Motivasyon ve Verimlilik
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi
Raporlama ve Yazışma Kuralları
Kurumsal Liderliğin Temel Prensipleri
Beden Dilini Etkili Kullanma ve Sunum Teknikleri
Stres Yönetimi

EĞİTİM ve DANIŞMANLIK VERİLEN KURUMLARDAN BAZILARI:
Yeditepe Üniversitesi (Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sertifika Programı)
Yıldız Teknik Üniversitesi (İnsan Kaynakları Sertifika Programı)
Maltepe Üniversitesi (E-MBA Programı)
Doğuş Üniversitesi (İnsan Kaynaklarına Giriş)
Hürriyet D&R Grubu
İhlas Holding
ORHİM Danışmanlık
Tuzla Belediyesi(Danışmanlık)
Ümraniye Belediyesi(Danışmanlık)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Tansaş Mağazaları
BELBİM(Danışmanlık)


Yrd. Doç. Dr. Güçlü OKAY

Yrd. Doç. Dr. Güçlü OKAY, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Işletme Fakültesini , 2003 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Enstitüsü yüksek lisans programını bitirmiştir. Devamında, 2010 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Enstitüsünde ''Mortgage sistemi ve mortgage kredilerinin gelişimini etkileyen faktörlerin analizi: Türkiye örneği'' doktorasını yaparak doktorasını tamamlamıştır. 2014 yılında Yrd.Doç. ünvanını almıştır. Çalışma alanları arasında; Finans, Bankacılık, Sermaye Piyasaları ve Yatırımlar ve Portföy Yönetimi gibi konular bulunmaktardır. Halen Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda görev yapmaktadır.Bu sayfa Kariyer Merkezi (MARKAM) tarafından en son 17.03.2020 08:18:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM