2. Siyaset ve Diplomasi Okulu Eğitmen Özgeçmişleri

Prof. Dr. Talip Küçükcan

Hocamız 1963 yılında Osmaniye Kadirli'de doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Londra Üniversitesinde yüksek lisans, Wörwik Üniversitesinde doktora yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinde ilmi araştırmalar yaptı.

Marmara Üniversitesinde Sosyoloji Profesörü olarak çalıştı. YÖK Başkan Danışmanlığı, SETA Vakfı Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Direktörlüğü ve Dış Politika Direktörlüğü, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Ensitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. TRT’de yorumculuk yaptı. SETA Vakfı tarafından yayınlanan uluslararası Insight ( İn Sigt ) Turkey Dergisi Editörlüğü görevinde bulundu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı tarafından Özel Temsilci olarak atandı (2014-2015). Orta Doğu siyaseti ve dış politika, Yüksek Öğretim ve kültür politikaları, Avrupa Birliği'nden göç, din-devlet ilişkisi, laiklik, İslamofobi ve Türkler üzerine çalışmaktadır.

Küçükcan, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.


 Emekli Büyükelçi Onur Öymen

Hocamız 18 Ekim 1940 tarihinde,  Kadıköy, İstanbul‘da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi‘nde tamamlamasının ardından üniversite eğitimi için Ankara‘ya taşınan Öymen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‘nden 1963 yılında başarıyla mezun oldu ve aynı üniversitede doktora çalışmasına başladı.

Doktorasını tamamlamasının ardından Dışişleri Bakanlığı’nda 1964 yılında göreve başlayan Öymen, 1964 – 1966 yılları arasında askerlik hizmetini yaptı. 1966–1968 yılları arasında, NATO Dairesi‘nde ikinci katip olarak çalışmaya başladı ve aynı yıl 1968’de Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği’nde başkatip olarak görev aldı.

1972 yılında, Ankara’da bulunan Siyaset Planlama ve Avrupa Konseyi‘nde çalışmaya başlayan Öymen, daha sonra Kıbrıs Daireleri Şube Müdürülüğü görevine getirildi. 1974–1978 yılları arasında Lefkoşe Büyükelçi Müsteşarı olarak görev yapmasının ardından, 1978 yılında Dışişleri Bakanlığı‘na geçerek burada dışişleri bakanının özel danışmanı olarak görev aldı.

1980 yılında Prag ve 1982 yılında Madrid’de Büyükelçilik Müsteşarı olarak görev yapan Öymen, , 1984 yılında Siyasi İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak Ankara’ya döndü. 1985’te Siyaset Planlama Dairesi Başkanı oldu. 1988 yılında Kopenhang’a, 1990 yılında ise Bonn’a Büyükelçi olarak atandı.

 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 1997‘de NATO Daimi Temsilcisi oldu ve 2002 yılında, Dışişleri Bakanlığı‘ndaki görevinden emekli oldu.

Onur Öymen, emekli olmasının ardından, 2002 yılının Kasım ayında, CHP İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. Cumhuriyet Halk Partisi‘nin 5 Kasım 2003 tarihinden 23 Mayıs 2010 tarihine kadar genel başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş olan Öymen, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem 2002-2007 yılları arası İstanbul ve 23. Dönem 2007-2011 yılları arası Bursa Milletvekili olarak görev yaptı.

İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerine hakim olan Öymen Nedret Öymen ile evlidir. Burak Öymen ve Başak Öymen adlı iki çocuğu bulunmaktadır.


Prof. Dr. Berat Bırfın BİR

1965 yılında İstanbul’da doğan, Berat Bir, Özel Moda Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İ.Ü. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlamış, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletmecilik Programı’nda yaptıktan sonra, ikinci yüksek lisansını da, yine aynı üniversitenin Avrupa Birliği Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Ardından, doktorasını; İngilizce İşletme (Örgütsel Davranış) programında yapmıştır.
Halen Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Berat Bir’in, uzmanlık alanları; Etkili İletişim Teknikleri, Profesyonel Yönetim ve Yöneticilik İlkeleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Motivasyon ve Verimlilik, Etkili Rapor Yazma, Resmî Yazışma, Dosyalama, Kurumsal Bilgi Yönetimi ve Belge Yönetimi’dir. Bu konularda, Hürriyet D&R başta olmak üzere, Ümraniye Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Orhim Danışmanlık Firması, Kadıköy Belediyesi, Genç Girişimciler Klubü, vb. kurumlarda eğitimler vermiştir.
KURUMLARA VERİLEN EĞİTİMLER:
21.yy Yönetici ve Çalışan Profili
Profesyonel Yöneticilk İlkeleri
Etkili İletişim Teknikleri
Etkili Yönetimde Kritik Başarı Faktörleri
Takım Çalışması
Motivasyon ve Verimlilik
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi
Raporlama ve Yazışma Kuralları
Kurumsal Liderliğin Temel Prensipleri
Beden Dilini Etkili Kullanma ve Sunum Teknikleri
Stres Yönetimi

EĞİTİM ve DANIŞMANLIK VERİLEN KURUMLARDAN BAZILARI:
Yeditepe Üniversitesi (Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sertifika Programı)
Yıldız Teknik Üniversitesi (İnsan Kaynakları Sertifika Programı)
Maltepe Üniversitesi (E-MBA Programı)
Doğuş Üniversitesi (İnsan Kaynaklarına Giriş)
Hürriyet D&R Grubu
İhlas Holding
ORHİM Danışmanlık
Tuzla Belediyesi(Danışmanlık)
Ümraniye Belediyesi(Danışmanlık)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Tansaş Mağazaları
BELBİM(Danışmanlık)


 

Prof. Dr. Giray Saynur Derman 

Hocamız 1991 yılında Lisans, 1995 yılında Yüksek Lisans, 2003 yılında doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 1992-2003 Yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, 2004-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr. ve 2011-2016 yılları arasında Doç. Dr. Akademik unvanıyla aynı üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümünde çalışmıştır.

Uzmanlık alanı Türk Dış Politikası, Siyasi Tarih, Uluslararası ilişkiler üzerinedir. Başlıca ilgi alanları Türkiye- Rusya, ABD, AB İlişkileri, Ukrayna-Kırım, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Orta Doğu ve Karadeniz Bölgesi’nin dış ve güvenlik politikaları olup, etnik çatışma alanları ve dış politika analizi de ilgi alanları arasındadır.

“Siyasi Tarih”, “Türk Dış Politikası”, “Türk Dünyasında Siyasi Gelişmeler”, “Kafkasya’da Siyasi Gelişmeler”, “Dış Politika Analizi”, “Diplomatik Yazışmalar”,

Lisans dersleri: “Rus Dış Politikası”, “Rusya Tarihi”, “Rusya-AB ilişkileri”, “AB’nin Orta Asya ve Kafkasya Ülkeleri ile İlişkileri”.

Yüksek lisans ve Doktora dersleri: “Global Politikalarda Karadeniz”, “Bölgesel ve Küresel Güçlerin Orta Asya-Kafkasya Politikaları” derslerini vermektedir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bildiri, makale ve kitapları bulunmaktadır.

1905-1907 Yılları Rusya Müslümanlarının Siyasi Kimlik Arayışı, ve Rus Dış Politikasındaki Değişim ve Kremlin Penceresinden Yeni Ufuklar, kitaplarının yazarıdır. Amerika Birleşik Devletleri University of Texas/UTD, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ve Kırım Devlet Sanayi ve Pedagoji Enstitüsü’nde misafir akademisyen olarak görev yapmıştır.

Halen Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Ana Bilim Dalında görev yapmaktadır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.


Prof.Dr. Ragıp Kutay Karaca 

Prof.Dr. Ragıp Kutay Karaca, 2003 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisansını, 2007 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı.

2012 yılında Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih alanında doçentliğini alan Karaca, Uzakdoğu bölgesi, Güvenlik, Enerji, Türk Dış Politikası alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Karaca’nın 1’i ders kitabı, 5’i editöryal olmak üzere 8 kitabı ve çalışma alanlarıyla ilgili birçok bilimsel makalesi bulunmaktadır.


Hüseyin Beyazıt

1986-1987 yılları arasında New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, Kamu Bilgilendirme Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve Güvenlik, Ekonomik ve Sosyal Gelişme Konseyleri, Gelişme Fonu toplantılarına katıldı. Bu esnada gündemdeki konuları izleyerek üst yönetim için özet raporların hazırlanmasına katkı sağladı.

1987-1989 yılları arasında The City of New York, Division of Infrastructure and Services’de Telekomünikasyon ve Bilgi Yönetim Sistemleri bölümlerini kurdu ve yönetti.

1990-1993 yılları arasında Columbia University, The Graduate School of Business ‘ın bünyesindeki Columbia İletişim ve Enformasyon Etüdleri Enstitüsünde uluslararası araştırmaların koordinatörlüğünü yaptı.

1993-1995 arasında Işıklar Holding’de Bilgi Sistemleri Yönetimi ve İletişim Şebekeleri ve iletişim bölümlerini yönetti ve Koordinatörlük yaptı.

1995-1997 yılları arasında  Wein & Kalban Inc., Strategic Management Consulting, Boston’da Avrasya Bölge Direktörü olarak şirketin medya ve diğer alanlardaki iş geliştirme ve ürün pazarlama stratejilerini geliştirdi ve uyguladı.

1998’de İstanbul’da ATAtel International Telecommunication Services Inc. Şirketinde kurucu ortak ve icra kurulu başkanlığı görevleri yaptı. Türkiye’de medya sektörü de dahil değişik sektörlerde bulunan yerli ve yabancı şirketlerin uluslararası, geniş alan, yerel alan ağlarının tasarımı, geliştirilmesi, kurulmasını yönetti. Yerli ve yabancı TV, yazılı ve sesli medya şirketlerine danışmanlık hizmetleri verdi.

2002-2005 yılları arasında Oyak’ta Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanlığı yaptı.

2005-2007 yılları arasında Media Force Inc’de İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Bayazıt, TV (EXPO Channel, Business Channel), sektörel dergiler ve yayın grubu şirketlerinin aktivitelerini ve icraatlarını denetleyerek, doğrudan Yönetim Kurulu Başkanına direkt  gün bazında faaliyet raporu olarak sundu.

2006 itibari ile Columbia University, The Graduate School of Business, Institute for Telecommunications and Information’da Danışmanlar Kurulu Üyesi ve Kıdemli Uzman olarak görev yapmakta ve Uluslararası ve A.B.D., medya, eğlence (TV, sinema, spor), reklam sektörleri, medya, siyaset, seçim stratejileri konularında, Enstitünün araştırma stratejilerini belirleyip uygulanmasını sağlamaktadır. Proje bazında uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri vermektedir.

2012 yılı itibari ile Işıklar Holding A.Ş bünyesinde enerji, sanayii üretimi ve yapı malzemeleri ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren bir holding ve 2 şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

New York Eyalet Üniversitesinde Siyasal Bilgiler ve Bilgisayar Bilimleri, Columbia University’de Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi master programlarınının ardından, The Graduate School of Business’ta doktora programını tamamladı.

AKADEMİK AKTİVİTELER

ÖĞRETİM ÜYESİ, 1998 – 2016

Genel Kurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Yeni Levent, İstanbul

Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde G-20 ülkelerinin Grand ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri, Milli Güvenlik Stratejileri, Milli Savunma Stratejileri, Milli Askeri Stratejileri, Askeri Güç Oluşturma Stratejileri, Müşterek Harekat, Müştereklik Konseptleri, Müşterek Doktrin ve Yetenek, Medya Stratejileri, Asker/Sivil İlişkileri, Kamu Diplomasisi, Savaşta, Barışta, Yeni Harekat Nevilerinde Medyanın ve Bilginin Değişen Rolü, Yeni Savaş Teorileri, Yeni Harekat ve Muharebe Konseptleri-Bilgi Harbi, Ağ Merkezli Muharebe, Ağ Merkezli Harekat- Siber Savaş, Bilgi Güvenliği, Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Ağ Güvenliği ve Operasyonları, Bilgi ve İçerik Yönetimi ve bu alanlardaki gelişmelerin Komuta, Kontrol, Komünikasyon, Bilgisayar, İstihbarat, Keşif & Gözetleme Sistemlerinin Evrimi Üzerindeki Etkileri, Modern Orduların Transformasyon Stratejileri ve Teknoloji Geliştirme Politikaları, Savunma Bilim ve Teknoloji Stratejileri, Geleceğin Anahtar Askeri, Savunma, Güvenlik, İstihbarat ve Terörle Mücadele Teknolojileri ve diğer konuları kapsayan Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde (SAREN) dersler, Genel Kurmay MEBS Başkanlığına ve Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri MEBS Başkanlıklarına, HAVELSAN, ASELSAN, TÜBİTAK UEKAE Yönetim Kurulu Üyelerine Eğitim Seminerleri, Konferanslar ve Brifingler vermiştir.

ÖĞRETİM ÜYESİ, 2005 – devam ediyor

Yeditepe Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İş İdaresi Yüksek Lisans Programı, Kayışdağı, İstanbul

Yüksek Lisans seviyesinde medya, eğlence, film, yazılı basın ve diğer sektörlerini de içeren performans ölçüm ve değerlendirme teknikleri, stratejik içerik yönetimi, yeni yapılanma konularını kapsayan İşletmelerde Araştırma Metotları ve Veri Analizi dersi vermektedir.

İlgili dallarda birçok yerli ve uluslararası konferansa, konuşmacı, moderatör, başkan, tebliğ sunucu, ve katılımcı olarak müdavim olmuştur.

Oxford University Press tarafından basılan iki kitaba Telecommunications in Turkey (1995) ve Media Ownership and Concentration in Turkey (2015) başlıklı iki bölüm ile katkı sağlamıştır.

 


Dr.Öğretim Üyesi Osman Çataloluk  

Hocamız 1965 yılında Tokat'ta doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu birincilikle liseyi ikincilikle bitirmiştir.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni 3.'lükle bitirdi. 1988-1990 yılları arasında Master çalışmaları için Kanada McGill Üniversitesi Moleküler Viroloji Bölümü'nde 2 yıl Hepadnavirus genetiği çalıştı.

 1990-1992 yılları arasında doktora çalışmaları için aynı ülkenin Saskatchewan Üniversitesi'nde bulundu. Sağlık sebebiyle doktora çalışmalarına 2 yıl ara verdi. Bu arada ABD'de bulundu. 1995-1997 yılları arasında Almanya Hamburg, İsveç Lund, İspanya Cordoba ve Fransa INSERM'de çalışmalarına devam etti. 

Doktorasını 1997 yılında ODTU Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği'ne aktardı. 1998 yılında EMBO bursu ve Hollanda Devlet bursu ile Hollanda, TNO, Moleküler Mikrobiyoloji Enstitüsü'nde çalışarak ODTU Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Enstitüsünün ortak programından doktorasını aldı (1999).

 Lactobacillus salivarius'un ürettiği Salivaricin B proteininin gen diziliminin deşifrasyonu, proteinin saflaştırılması, hücre zarına yerleşme anatomisi ve fonksiyonu üzerine olan Doktora tez konusu  yakın zamanda daha ileri taşınarak aşı yapılmıştır.

Doktorayı takiben Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD’da Moleküler Mikrobiyoloji ve Viroloji Laboratuarı’nı kurdu. Güney Afrika, Medunsa Üniversitesi'nde DSÖ Başkan yardımcısı Dr. A.D. Steele ile iki defa 3'er ay süresince AIDS ve Rotavirus genetiği ve dağılımı üzerinde çalıştı.

2000 yılında Devlet Planlama Teşkilatı "Çocuk ishallerine sebep olan Rotavirüslerin gen deşifrasyonu ve genetik mühendisliği ile aşı hazırlanması" konulu projesini kabul etti.

Türkiye Rotavirüslerinin genetik yapısı ve dağılımı üzerinde çalıştı. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) referans laboratuvarlarından biri olan İngiltere Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda (HPA) üç defa sekizer ay çalışarak Türkiye Rotavirüslerinin moleküler tiplendirme ve genetik haritalarını çıkardı.

Biyoteknoloji ve endüstriyel mikrobiyoloji alanında devam eden çalışmalarıyla ilgili Japonya Milli Referans Laboratuarı’ndan davetle bu ülkede çalıştı.

2014 yılında "Türkün Genetik Tarihi" adlı kitabını okuyucunun beğenisine sundu. 17.000 adet basılan kitabı çok kısa sürede bitmiştir.

2015 yılında Kültür Bakanlığı'na başvurarak Hatay Müzesi ve civarındaki kazılarda elde edilen kemikleri çalışmak istediğini bildirdi. Üç yıllık bir uğraş sonunda ancak Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yardımlarıyla bu izni alarak 2018 yılı 15 Eylül -23 Ekim arasında Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Bilimler Akademisi Paleontoloji Laboratuarında davetli öğretim üyesi sıfatıyla bu kemiklerin genetiğini çalıştı. Kısa zaman sonra sonuçların yayınlanmasını ummaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti ile toplam 46 ülkede çalışma ve gezilerde bulunmuştur.

Hocamız Balıkesir Üniversitesi'nden emekli olmuştur.


Dr. Savaş Biçer

1958 yılında Ankara’da doğdu, Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu’nu takiben Harp Akademilerinden kurmay subay olarak mezun oldu. Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Afganistan’daki NATO ve Birleşmiş Milletlerin Güvenlik ve Barış harekatına katıldı. Belçika’daki NATO karargahında ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra emekli oldu. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde, NATO’nun Soğuk Savaş sonrası askeri müdahaleleri üzerine doktora tezini tamamladı. NATO, Uluslararası Güvenlik ve terör üzerine yazılar yazan Dr. Öğretim Üyesi Savaş Biçer, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölüm başkanıdır.


Aydın Özü

Hocamız Aydın Özü, 1964 yılında İstanbul da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü Lisans ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Yüksek Lisans mezunudur.

Uzunca bir sure yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı petrol şirketlerinde çalışmış olup halen kendi şirketi olan “Aydın Özü Consulting Office”  ile yerli ve yabancı hem özel hem devlet şirketlerine Enerji Danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Aynı zamanda Antropoloji üzerine  Doktora programı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar  Konservatuarında da Genel Müzikoloji bölümünde eğitimine devam etmektedir.
Halen MEF Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik ve Strateji konulu Master dersini vermektedir.


Doç. Dr. Ozan Örmeci

29 Mart 1981 İzmir-Bornova doğumlu, baba tarafından Senirkent-Ispartalı. İlköğretimini İzmir Türk Koleji’nde, ortaokul ve lise eğitimi İzmir Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde tamamladı.

1999 yılında girdiği Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2004 yılında “yüksek şeref” öğrencisi olarak dereceyle mezun oldu. Yine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü bütünleşik doktora programından  “Bir Türk Sosyal Demokratının Portresi: İsmail Cem) adlı teziyle mezun olarak Siyaset Bilimi doktoru oldu.

Bir süre Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2012-2016 tarihleri arasında KKTC’de Girne Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2016 -2018 döneminde İstanbul’da Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalıştı.

2018 yılında Doçent olmuştur. 2018 Eylül ayından beri İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yurtdışında ve yurt içinde yayınlanmış birçok bilimsel kitap ve makalesi bulunmaktadır.

Aynı zamanda, Turkish Foreign Policy in the New Millennium ve Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri gibi Türk Dış Politikası temalı akademik kitapların editörlüğünü yapmıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ankara merkezli Politik Psikoloji Derneği’nin Siyaset Bilimi Çalışmaları sorumlusu ve Uluslararası Politika Akademisi Genel Koordinatörü’dür.

Çalışma alanları; Dünya Siyaseti, Türk Siyasal Tarihi, Politik Psikoloji, Türkiye’deki Sol Hareketler ve Türk Dış Politikası’dır.

Ayrıca Karşıyaka Spor Kulübü Kongre üyesidir.


Yetkin İnanöz

Yetkin İnanöz, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha sonra Marmara Üniversitesi AB Enstitüsünde hukuk yüksek lisansı ve doktorası yapmıştır. Doktoradan sonra Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat ve Adalet Bakanlığına tescilli arabulucudur. Devletler özel hukuku, imar hukuku, idare hukuku ve uyuşmazlık yöntemleri konularında çalışmaktadır. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir.


 Dr. Öğr. Üye Furkan KAYA

Dr. Öğr. Üye Furkan KAYA, 4 Şubat 1985’te Yalova’da doğdu. Lisansını 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yaptı, aynı bölümün Yüksek Lisans programından “2002 Sonrası Bölgesel Güç Bağlamında Türkiye-İran İlişkileri” başlıklı teziyle 2011 yılında mezun oldu.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü temsilen Yeditepe Üniversitesi Mezunlar Derneği kurucu üyeliği ile birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) kongre üyesi olan Kaya, 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümündeki doktora programını “1955-1960 Yılları Arası Fatin Rüştü Zorlu Etkisinde Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Meselesi” tezini tamamlayarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktoru ünvanını almıştır.

 Hocamızın birçok ulusal ve uluslararası makalesi bulunmakta, editörlü kitaplarda yer alan bilimsel makaleleri vardır. Aynı zamanda Uluslararası konferanslara konuşmacı olarak katılmış, KRT (Kültür Tv) kanalında “Küresel Diplomasi” adında hazırlayıp sunduğu canlı yayın programında ülkenin önde gelen akademisyen ve siyasilerini konuk etmiştir. Halen, Yalova Hayat Gazetesi ve Mavi Kocaeli gazetelerinde köşe yazarlığı yapmakta dönem dönem ulusal kanallarda canlı yayın konuğu olmaktadır.


Emrah Ceylan

Üniversite mezuniyeti sonrası Finansbank - Yönetici Adayı programı ile finans sektörü ve bankacılık yaşamına Genel Müdürlük İşletme Bankacılığı, Şirket Bankacılığı Bölümü’nde çalıştı. Ardından Akbank Kurumsal, Proje Finansman ve Ticari Bankacılık  Bölümü, sonrasında Yapı Kredi Bankası Ticari Bankacılık bölümlerinde yönetici olarak görev yaptı.

Şuanda GLOBALPARTNERS Consultancy firmasında Partner olarak Kurumsal Finansman Bölümü’nü yönetmektedir.

 Bankacılık sektöründe eğitmen olarak başladığı eğitim/öğretim sürecinin devamında;  Öğretim Görevlisi olarak, Finansal Yönetim, Bankacılık ve Sermaye Piyasaları, İşletme Yönetimi, Finansal Okuryazarlık, Girişimcilik ve Finansman araştırma alanları çerçevesinde çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı ders vermektedir. Aynı zamanda Beykent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Danışma Kurulu üyesidir.

Ceylan, KOSGEB‘de akredite onaylı eğitmen olup, çeşitli kurum ve kuruluşlarda “Uygulamalı Girişimcilik” eğitimi vermekte ve girişimcilere mentorlük yapmaktadır.

Finans Uzmanı ve Ekonomist ünvanı ile çeşitli yayınlarda makaleleri yayımlanmıştır: CNN Türk, Hürriyet Bigpara’da ekonomi yazarıdır. Turkishtime Dergisi, Ekonometri Dergisi, Projeksiyon Dergisi, Dünya Gazetesi, Sivil Toplum Dergisi, KOBİ Finans, Ekonomik Gelişim Dergisi, Bütün Dünya Dergisi gibi sektörel ve akademik yayınlarda makaleleri ve röportajları yayımlanmıştır.

Ayrıca Ticari Mahkemelerde finansman uzmanı “Bilirkişi” olarak görev yapmaktadır. Ceylan, çeşitli ulusal ve yerel televizyon kanallarında ekonomi alanında konuk olarak davet edilmekte, haber bültenlerinde güncel ekonomi gündemine dair röportajları ve görüşleri yayınlanmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibidir.


Çiğdem Nas 

Çiğdem Nas uluslararası ilişkiler alanında doçent olup, aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfı’nın genel sekreterliğini yürütmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuş, Master derecesini Avrupa Sosyal Politikası alanında London School of Economics’de almıştır. Doktorasını ise Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında almıştır. Aynı Enstitü’de 1994-2007 yılları arasında araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2007’den beri Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yine 2007’den beri Türkiye-AB ilişkileri alanında uzmanlaşmış bir sivil toplum örgütü olan İktisadi Kalkınma Vakfı’nda da çalışmaktadır. Araştırma alanları Avrupa birliği, Avrupa bütünleşmesi, Avrupa siyaseti ve Türkiye-AB ilişkileridir.

Çiğdem Nas is an associate professor of international relations and the Secretary-General of the Economic Development Foundation. She is a graduate of the Political Science Department of Bosphorous University and received her Masters degree on European social policy at the London School of Economics and Political Science. She completed  her PhD on Politics and International Relations of the EU at the Marmara University EU Institute and worked at the same Institute as a researcher and assistant professor between 1994 and 2007. She is a lecturer at the Yildiz Technical University since 2007 and has been working since that date also at the Economic Development Foundation which is an NGO dedicated to Turkey’s EU integration. Her research interests cover the European Union, European integration, European politics and Turkey and EU relations.


Doç.Dr. Arzu Al 

1980 yılında Sivas’ta doğdu, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi/ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi/Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde “Irak’ta yapılan hükümet darbelerinin Türkiye’deki yankıları” başlıklı teziyle mezun olmuştur.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe Finansman programında doktora eğitiminde Finansal krizin işletmelerde muhasebe sistemi üzerine etkileri başlıklı tezi ile hem Türkiye’deki hem de dünyadaki finansal krizleri incelemiştir.

Birçok uluslararası makalesi yayınlanan hocamızın, yazmış olduğu ve editörlüğünü yapmış olduğu kitaplarından bazıları:

Türk Dış Politikası Uluslararası Politik Ekonomi; Ekonomik Krizler ve Türkiye; Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar olarak sıralanabilir.

Akademik hayatı boyunca çeşitli ülkelerde uluslararası konferanslara katılarak özellikle uluslararası politik ekonomi, endüstri 4.0, yapay zekâ, petrol boru hatları, enerji bağımlılığı, yeni küreselleşme, politik risk, siyasal istikrar, ekonomik kalkınma ikilisi, Balkanlar, uluslararası ticaret ve üretim, Kıbrıs, Karadeniz ve bölgeselleşme, güvenlik ve küresel yönetişim gibi konularda bildiriler sunmuştur.

2016 yılında 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ’ni düzenleyerek, ülkemizdeki ve yurtdışındaki akademisyenleri, araştırmacıları bir araya getirmiştir. 2018 yılında da bu kongrenin altıncısını düzenlemiştir.

Tez konularından bazıları: Birleşik Krallık – Avrupa Birliği ilişkileri, Merkez Bankacılığı, Rus Dış Politikasında Enerji Faktörü, Siber İstihbarat Faaliyetlerinde İnsan İstihbaratı, İran Nükleer Krizi, Uluslararası Örgütler ve Dış Yardımlar olarak sıralanabilir.

Ayrıca 2015 yılında Marmara Üniversitesi/Uluslararası Politik İktisat Anabilim Dalı Başkanı olan AL; 2017 yılında Marmara Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Bölüm Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

2018 yılında Marmara Üniversitesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yapan hocamız 2019 yılında Doçent olmuştur, evli ve iki çocuğu vardır.


Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN

Prof. CAŞIN 1956 yılında İzmir’de doğdu, İlk, orta ve lise tahsilini İzmir’de tamamladı. Akademik eğitimini, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku, Texas San Antonio College’de Amerikan Anayasa Hukuku ile devam etmiştir.

Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ‘’Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma’’ konusunda tamamlamıştır.

Yeditepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra, Amerikan Barosu Uluslararası Hukuk ve Uzay Hukuku Bölümü’ne Kabul edilmiştir. Prof. CAŞIN Türk Hava Kuvvetleri’nin farklı üslerinde görev almış, 1988 yılında USAF’ın F-16 savaş uçakları projesinde eğitim almıştır. 1999 yılında Türkiye Genel Kurmay Plan ve Prensipler Başkanlığı Uluslararası Antlaşmalar Tetkik Subaylığı görevinden emekli olmuştur.

“Rus İmparatorluk stratejisi” kitabı ile 2002 yılında doçentliğe, 2008 yılında ise “Uluslararası Terörizm” çalışması ile profesörlüğe hak kazanmıştır. Halen Özyeğin Üniversitesi, Harp Akademileri Komutanlığı, Hava Harp Okulu bünyesinde uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk disiplinlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.

Perception, Jeopolitik, MSI dergilerinin editör kurulunda görev almış ve Türkiye’deki dergi ve gazetelerde dış politika yazarlığı yapmıştır. ABD Barosu, İstanbul Barosu, Arı Hareketi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ile HASEN’de üyedir. Rusya, Karadeniz, Avrupa Birliği, Uluslararası Terörizm, Türk Boğazları, enerji güvenliği, silahsızlanma, NATO, uluslararası güvenlik stratejileri, harp tarihi konularında yayınlanmış kitap ve makaleleri mevcuttur. Bu kitaplardan bazıları “Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası”, “Rus İmparatorluk Stratejisi”, “Uluslararası Terörizm” ve “Avrupa Birliği’nin Siyasal ve Ekonomik Temelleri”, ‘’Modern Uluslararası Hukuk’’ve ‘’II. Dünya Savaşı Tarihi’’ dir. Hocamız evli ve üç çocuk babasıdır.


 


Bu sayfa Kariyer Merkezi (MARKAM) tarafından en son 17.03.2020 08:18:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM