MARKAM 6. Kariyer Okulu İş Hayatına Hazılık Seminleri Eğitmen Özgeçmişleri

Doç.Dr. NÜZHET CENK SESAL
Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. Nüzhet Cenk SESAL Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2001 tarihinden günümüze kadar Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  Biyoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır. Bu güne kadar başta TÜBİTAK destekli olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev yapmış ve yapmaktadır. Uluslararası projeler kapsamında yürütücüsü olduğu 2 COST ve 1 İtaya –Türkiye İkili İşbirliği projesini tamamlamış, Japonya-Türkiye, G.Kore-Türkiye İkili İşbirliği projeleri halen devam etmektedir. Türkiye ve Dünya’da bir çok farklı akademik ve sanayi kuruluşlarıyla işbirlikleri bulunmaktadır. Danışmanlığında öğrencileriyle birlikte  Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında 3 adet yeni şirket kurulumu gerçekleştirmiştir.  2017 tarihinde itibaren Sanayi Bakanlığı’na bağlı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği İstanbul Çalışma Grubu üyesi (İstanbul Temsilcisi) olarak çalışmalarına devam etmektedir. Halen Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (MİTTO) müdür yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 12 adet patent başvurusu bulunmaktadır.


Neşegül DİKKANOĞLU

Özgeçmiş

İlkokul ve Ortaokulu Ankara’ da,  Lise ve Yüksekokulu İstanbul’ da okudu. 1991 yılında Marmara Üniversitesinin açmış olduğu Kamu Personeli sınavını kazanarak burada göreve başladı. Görev süresi içinde lisansını tamamlamış ardından, İstanbul Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Ortak açmış olduğu Liderlik ve Küresel Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisansını yapmıştır.

Çeşitli Eğitim kurumlarında ‘’Girişimcilik, Stratejik Yönetim ve Çevre Politikaları’’ dersleri vermiştir. Yakın zamanda Kamu Personeli Sınavını kazanmış Aday Memurlara Temel Eğitim Programı çerçevesinde ‘’Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri’’ eğitimi vermiştir.

5.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresine göndermiş olduğu ‘’Girişimcilik’’ konu başlıklı bildirisi kabul edilmiştir.

Evli ve bir çocuk annesidir.

Almış olduğu Eğitim Katılım Belgeleri:

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 73. Dönem Başlangıç Seviyesi ‘’Proje Döngüsü Yönetimi’’ ve ‘’ Kalkınma Ajansı Proje Başvurusu’’ Eğitimi Katılım Belgesi,

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi

Kamusal Eğitim Araştırma Derneği ‘’Kamu İhale Mevzuatı’’ ve ‘’657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ‘’Sosyal Güvenlik Mevzuatı’’ Eğitim Semineri Katılım Belgesi

Kamusal Eğitim AR-GE (Kargeport) ‘’Etkili İletişim, Beden Dili ve Kişisel Gelişim’’ Semineri Katılım Belgesi

M.Ü. Kalite Koordinatörlüğünün düzenlediği ‘’Süreç Yönetimi ve İyileştirme Ekipleri’’ Eğitimi Katılım Belgesi

M.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi ‘’İSO Kalite Yönetim Eğitim Programı ’’ve ‘’Araştırma Geliştirme Proje Eğitim Programı’’ Katılım Belgesi

M.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi ‘’Bilirkişilik Temel Eğitimi’’ Katılım Belgesi

M.Ü. Kariyer Merkezi ve Deneyimsel Tasarım Öğretisi Enstitüsü İş Birliği ile düzenlediği ‘’İletişim Ustalığı Zirvesi’’ Katılım Belgesi

M.Ü. Kariyer Merkezinin düzenlediği ‘’ Kariyer Okulu İş Hayatına Hazırlık Semineri’’ Katılım Belgesi

M.Ü. Kariyer Merkezi ve Dergah Yayınları İşbirliği ile Düzenlediği ‘’Yayıncılık Seminerleri Eğitim Programı’’ Katılım Belgesi

M.Ü. Kariyer Merkezi, Engelli Öğrenci Birimi ve Engelsiz Kariyer İşbirliği ile düzenlenen ‘’Engelsiz Kariyer İş Yaşamı Eğitim Programı’’ Katılım Belgesi


Doç. Dr. Murat KÖSEOĞLU

Kısa Özgeçmiş

Kuleli Askeri Lisesindeki eğitimini müteakip Kara Harp Okulu makine bölümünden mezun olmuş ve 2011 yılına kadar TSK'nın çeşitli kademelerinde lider yönetici olarak görev almıştır. Bu süre içerisinde; 2004 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans öğrenimini 2010 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında doktora öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamlamıştır. 2011 yılında Genel Kurmay Lojistik Başkanlığı'ndaki Satıh Ulaştırma Şube Müdürü görevinden emekliye ayrılarak Okan Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümünde Yrd. Doç. kadrosu ile öğretim üyeliği görevine başlamıştır. 2018 Yılı Mart ayında Uluslararası Ticaret Alanında Doçent unvanını almış ve aynı yılın sonunda, 2015'ten itibaren yürüttüğü Okan Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılarak, Netlog Lojistik Grubu, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görevine başlamıştır. Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik Zinciri Yönetimi ile Afet Yönetimi ve İnsani Yardım adında Nobel Yayınevi tarafından yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ile İnsan Kaynakları Fonksiyonları ve Yeni Kuşaklarda Kariyer Gelişimi konularında akademik ve uygulamalı saha çalışmalarını sürdürmektedir.


Bu sayfa Kariyer Merkezi (MARKAM) tarafından en son 17.03.2020 08:21:19 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM