Yetenek Kapısındaki STM Jet Hızlandırma Programı

 
Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve STM yeteneğe erişim ve girişimcilik faaliyetleri kapsamında "STM JET HIZLANDIRMA PROGRAMI" düzenlemektedir.
 
Program, STM ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi iş birliğinde siber güvenlik alanında faaliyet gösteren startup ve girişimcilerin ticarileşme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla sağlanacak olan eğitim ve birebir mentorluk programıdır.

Girişimci veya startup'ların ihtiyaçları ve eksiklikleri doğrultusunda; gelişme, büyüme, pazara giriş ve/veya yurt dışı pazarına erişim süreçlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Eğitimler ve mentorluk 8 hafta sürecektir. Program öğrenci/mezunların başvurularına açıktır. 

Detaylar ve başvuru için www.yetenekkapisi.org  adresinden duyurular kısmına bakılması gerekmektedir.

jet%20h%C4%B1zland%C4%B1rma200_1200_2.12.2020.jpg

HIZLI ERİŞİM