Kariyer Merkezi (MARKAM)

Kariyer Merkezi (MARKAM)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Al

Siyaset ve Diplomasi Okulu'nda 16.05.2018 Çarşamba saat 18.00 - 19.30 arasında "Uluslararası Politik Ekonomi" seminerini verecektir.  

1980 yılında Sivas’ta doğan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ARZU AL lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi/ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi/Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde yapan hocamız, 1958-1979 yılları arasında Irak’ta yapılan hükümet darbelerinin Türkiye’deki yankıları başlıklı tezini savunarak 2008 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden bir hafta sonra Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe Finansman programında doktora eğitimine başlamıştır ve Finansal krizin işletmelerde muhasebe sistemi üzerine etkileri başlıklı tezi ile hem Türkiye’deki hem de dünyadaki finansal krizleri incelemiştir.

Birçok uluslararası makalesi yayınlanan hocamızın, yazmış olduğu ve editörlüğünü yapmış olduğu kitaplardan bazıları: Türk Dış Politikası 1918-1980; Uluslararası Politik Ekonomi; Uluslararası Politik Ekonomi: Ekonomik Krizler ve Türkiye; Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar olarak sıralanabilir.

Akademik hayatı boyunca çeşitli ülkelerde uluslararası konferanslara katılarak özellikle uluslararası politik ekonomi, endüstri 4.0 ve yapay zeka, petrol boru hatları ve enerji bağımlılığı, yeni küreselleşme, politik risk, siyasal istikrar ve ekonomik kalkınma ikilisi, Balkanlar, uluslararası ticaret ve üretim, Kıbrıs, Karadeniz ve bölgeselleşme, güvenlik ve küresel yönetişim gibi konularda bildiriler sunmuştur.

Birçok çalıştay, panel ve akademik toplantı düzenleyen Arzu AL; 2016 yılına gelindiğinde ise yine ana teması Uluslararası Politik Ekonomi olan 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ’ni düzenleyerek hem ülkemizdeki hem de yurtdışındaki akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirmiştir. 2018 yılında da bu kongrenin altıncısını düzenlemektedir.

Uluslararası Politik Ekonomi’yi ana tema alarak yönettiği ve yönetmekte olduğu tezlerin konularından bazıları Birleşik Krallık – Avrupa Birliği ilişkileri, Merkez Bankacılığı, Rus Dış Politikasında Enerji Faktörü, Siber İstihbarat Faaliyetlerinde İnsan İstihbaratı, İran Nükleer Krizi, Uluslararası Örgütler ve Dış Yardımlar vb. olarak sıralanabilir.

 

Ayrıca 2015 yılında Marmara Üniversitesi/Uluslararası Politik İktisat Anabilim Dalı Başkanı olan Arzu AL;

2017 yılında Marmara Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Bölüm Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Halen Marmara Üniversitesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yapan hocamız evlidir ve iki çocuğu vardır.

Bu sayfa Kariyer Merkezi (MARKAM) tarafından en son 21.05.2018 11:42:58 tarihinde güncellenmiştir.